Новини

Младежко пролетно гленди

Културно-просветното дружество на каракачантие - Речица кани всички желаещи да присъстват на традиционното „Младежко Пролетно Гленди” , което ще...

ОСД

УС на ФКПДКБ, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на ФКПДКБ свиква...

Заседание на СП

УС НА ФКПДКБ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВАТА, ЧЕ НА 19 ФЕВРУАРИ 2011 Г./СЪБОТА/, ОТ 11:00 ЧАСА В КИЦ...