Новини

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ На основание заповед  № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че общото събрание на делегатите...

Христо Николов Христов е новият Председател на Федерация на Културно Просветните дружества на Каракачаните в България

Той поема този пост от Коста Балездров. На Общо събрание на Културно просветните дружества на каракачаните в България на...

Музейна сбирка

Федерация на Културно-Просветните Дружества на Каракачаните в България уведомява всички свои членове и приятели, че набира под формата на...

ОСД

На 19 март 2016 година в Културно Информационния Център на ФКПДКБ се проведе Общо Събрание на Делегатите. Беше даден отчет...