ИСТОРИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Приоритет в дейността на Федерацията
Приоритет в дейността на Федерацията има изучаването на майчиния гръцки език. Формите, по които се провежда учебния процес, са СИП /Свободно Избираем Предмет/ в училище и клубни форми в дружествата. Към момента приблизително 100 деца изучават гръцки език.
Емблематични събития
Емблематична проява за ФКПДК в България е Традиционният каракачански събор, който се провежда всяка година в местността “Карандила” над Сливен. На него си дават среща хиляди каракачани от България и Гърция. С присъствие са ни удостоявали през годините и много представители на местната и държавна власт, гости от страната и чужбина.
Мисия на ФКПДКБ и мястото й в съвременния живот
Самобитната култура на каракачаните трябва да бъде съхранена като част от Балканското и Световно културно наследство. Именно такава е ролята, целта и задачата на Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България /ФКПДКБ/. През годините на своето съществуване ФКПДКБ има огромен принос за възраждането и съхраняването на културните ценности на каракачаните.

Структура

Федерацията обединява девет регионални дружества /Сливен, Речица, Карлово, Казанлък, Карнобат, Мъглиж, Г. Сахране, Берковица, Монтана/ с приблизително петнадесет хиляди члена. Органи на управление:

Цели

Основните цели на ФКПДКБ са:

  • Изучаване, популяризиране и съхраняване на историята, културата, традициите и езика на каракачаните;

История на етноса

Създадена е през 1990 година в град Сливен и в изминалите двадесет години тя се утвърждава като организация с висок обществен имидж и морал, която се стреми да покаже и утвърди каракачаните като една съзидателна сила в нашето общество.

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на Федерация на Културно – Просветните Дружества на Каракачаните в България с прискърбие съобщава, че за кратко...

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на Федерация на Културно – Просветните Дружества на Каракачаните в България с прискърбие съобщава, че днес, 05.10.2023...