История на федерацията

Федерация на Културно – Просветните Дружества на Каракачаните в България (ФКПДКБ) е организацията, представляваща каракачаниτе пред българското общество. Създадена е през 1990 година в град Сливен и в изминалите двадесет години тя се утвърждава като организация с висок обществен имидж и морал, която се стреми да покаже и утвърди каракачаните като една съзидателна сила в нашето общество. Федерацията има своята съществена роля за интегрирането на каракачаните в гражданското общество.

Приоритет в дейността на Федерацията има изучаването на майчиния гръцки език. Формите, по които се провежда учебния процес, са СИП /Свободно Избираем Предмет/ в училище и клубни форми в дружествата. Към момента приблизително 100 деца изучават гръцки език. В град Сливен е сформирана и група за възрастни. Преподаващите гръцки език учители са завършили курсове на обучение в гръцки университети.
Изучаването на традиционни каракачански танци е друг важен приоритет за съхраняване на културата ни. Имаме десет танцови състава с над двеста деца. През 2009 година по програма на ЕС „Леонардо да Винчи” танцовите ръководители са завършили курс на обучение в градовете Александруполи и Комотини в Република Гърция. Танцовите ни състави вземат редовно участие в национални и международни фестивали и прояви, популяризирайки нашия богат фолклор.

  • Емблематична проява за ФКПДК в България е Традиционният каракачански събор, който се провежда всяка година в местността “Карандила” над Сливен. На него си дават среща хиляди каракачани от България и Гърция. С присъствие са ни удостоявали през годините и много представители на местната и държавна власт, гости от страната и чужбина.
  • Друго значимо събитие е Традиционният преглед на каракачанския фолклор „Фламбура”, който се провежда през зимата. Участие в него вземат не само танцовите ни състави, които представят наученото през годината, но и самодейни изпълнители на каракачански фолклор.
  • Всяка година Федерацията съдейства за осигуряването на детски лагери в България и Гърция. Над хиляда деца са посещавали такива лагери през годините, опознавайки историята на своята прародина, докосвайки се до древната й култура. Организирането на младежки събирания за деца каракачани от цялата страна с цел да се запознават и сплотяват е друга важна дейност на нашата организация. Културно Информационният Център в град Сливен, в който се помещава и офиса на Федерацията, разполага с музей с постоянна експозиция, представяща облеклото, бита и традициите на каракачаните.

Самобитната култура на каракачаните трябва да бъде съхранена като част от Балканското и Световно културно наследство. Именно такава е ролята, целта и задачата на Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България /ФКПДКБ/. През годините на своето съществуване ФКПДКБ има огромен принос за възраждането и съхраняването на културните ценности на каракачаните.
Паралелно с това, каракачаните дадоха и дават своя принос за установяването на приятелски връзки между България и Гърция във всички сфери на обществения и икономическия живот. Организацията се радва на изключително добро сътрудничество с Общогръцката федерация на каракачаните. Трябва да се спомене и доброто взаимодействие и работа с НССЕДВ /Национален Съвет за Сътрудничество по Етнически и Демографски Въпроси/ към Министерски съвет, с органите на държавната и местна власт, както и с организации на други етноси.