Христо Христов

Председател

Христо Николов Христов е новият Председател на Федерация на Културно Просветните дружества на Каракачаните в България.   Той поема този пост от Коста Балездров. На Общо събрание на Културно просветните дружества на каракачаните в България на 15.06. 2019 год. Христов бе избран с пълно мнозинство. Христо Николов е роден в град Сливен . Завършил е Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в гр. Пловдив. Управител е на фирма и бивш зам.- председател на ФКПДКБ. Дългогодишен танцов ръководител. Женен, с две деца. За членове на управителния съвет бяха избрани: Мария Белова, д-р Костадинка Блецова, д-р Атанас Грунов, Никола Къчев , Вангел Георгиев, Христо Котов, Атанас Къчев и Христо Козаров.