Структура

Организационна структура

Федерацията обединява девет регионални дружества /Сливен, Речица, Карлово, Казанлък, Карнобат, Мъглиж, Г. Сахране, Берковица, Монтана/ с приблизително петнадесет хиляди члена. Органи на управление:

1.Върховният орган на управление е Общото Събрание на Делегатите (ОСД). Делегатите се избират за срок от три години и се излъчват от всички дружества, членове на Федерацията.

2.Съвет на председателите – формира се от Председателя на Федерацията, УС на Федерацията и Председателите на дружествата членове.

3.Управителен съвет – избира се за срок от три години и в него влизат Председателя и още осем члена.

4.Контролен съвет – избира се от ОСД за срок от три години.

Управителен Съвет на ФКПДКБ